สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร

Office of Provincial Commercial Affairs Samutsakhon

ข่าวประชาสัมพันธ์

5797 ยอดเข้าชม

เปิดตัวโครงการ "พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 19"

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ เปิดตัวโครงการ "พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน10

8 ก.ค. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
“กิจกรรมจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงคุณภาพดีราคาประหยัด”

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 นางสาวสุนันทา น้อยพิทักษ์ พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประชาสัมพันธ์ “กิจกรรมจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงคุณภาพดีราคาประหยัด”10

8 ก.ค. 2565

อ่านเพิ่มเติม