สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร

Office of Provincial Commercial Affairs, Samutsakhon Province

ผลการดำเนินงาน

2050 ยอดเข้าชม

พบกับตลาดต้องชมแห่งใหม่ ตลาดริมคลองพ่อพันท้ายนรสิงห์ กำหนดเปิดตลาดในวันที่ 18 มิถุนายน 2565

พบกับตลาดต้องชมแห่งใหม่ ตลาดริมคลองพ่อพันท้ายนรสิงห์ กำหนดเปิดตลาดในวันที่ 18 มิถุนายน 2565 เตรียมกับกับร้านค้าหลากหลาย กิจกรรมแสดงบนเวที และพิเศษแสกนเข้างานปุ๊บ รับปั๊บ10

17 มิ.ย. 2565

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาระบบการบริหารจัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์"

??ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาระบบการบริหารจัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์"???????????? ผ่านระบบ ZOOM ออนไลน์ ในวันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565 10

13 มิ.ย. 2565

อ่านเพิ่มเติม