สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร

Office of Provincial Commercial Affairs Samutsakhon

ผลการดำเนินงาน

2059 ยอดเข้าชม

รายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

18 ก.พ. 2564 15

อ่านเพิ่มเติม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

17 ก.พ. 2564 5

อ่านเพิ่มเติม
คู่มือแนวทางการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร

คู่มือแนวทางการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร 

5 ก.พ. 2564 19

อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลค่าใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ปี 2564 เดือน มกราคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร

สรุปผลค่าใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ปี 2564 เดือน มกราคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร

5 ก.พ. 2564 16

อ่านเพิ่มเติม
งบทดลองรายเดือนประจำปี 2564

งบทดลองรายเดือนประจำปี 2564 งวดที่ 1 - 4 (ตุลาคม 2563 - มกราคม10

3 ก.พ. 2564 39

อ่านเพิ่มเติม