สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร

Office of Provincial Commercial Affairs Samutsakhon

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดกิจกรรมจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร 10 ก.ค. 2563 อ่าน [24]

...

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์