สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร

Office of Provincial Commercial Affairs Samutsakhon

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงานเชื่อมโยงจำหน่ายกุ้ง ในงาน เทศกาลกินกุ้ง ตอนกินกุ้งสุด ๆ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร 23 ส.ค. 2562 อ่าน [21]

...

               ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้มีโครงการ จ้างจัดงานเชื่อมโยงจำหน่ายกุ้ง ในงานเทศการกินกุ้ง ตอนกินกุ้งสุด ๆ ที่สมุทรสาคร ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

                จัดงานเชื่อมโยงจำหน่ายกุ้ง ในงาน เทศการกินกุ้ง ตอนกินกุ้งสุด ๆ ที่สมุทรสาคร ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสนิท แดงพยนต์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

Image_00026.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์