สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร

Office of Provincial Commercial Affairs Samutsakhon

สรุปสถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการ เดือนมีนาคมและไตรมาสที่ 1 ปี 2564 จาก สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 20 เม.ย. 2564 อ่าน [1]

...

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์