สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร

Office of Provincial Commercial Affairs, Samutsakhon Province

ประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ราคาปลากะพงขนาดตั้งแต่ 2 กิโลกรัมต่อตัวขึ้นไป

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร 4 มิ.ย. 2564 อ่าน [7]

...

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์