สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร

Office of Provincial Commercial Affairs, Samutsakhon Province

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจากงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองเพื่อจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบ 2564

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร 23 ก.ย. 2564 อ่าน [3]

...

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์