สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร

Office of Provincial Commercial Affairs Samutsakhon

การติดตามสถานการณ์ข้าวและการจ่ายเงินชดเชยให้เกษตรกรตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร 10 พ.ย. 2564 อ่าน [1]

...

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์