สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร

Office of Provincial Commercial Affairs, Samutsakhon Province

เอกสารประกวดราคาด้วย e-bidding เลขที่ 4/2564 ตามการต้างจ้างประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการตลาด สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร 24 พ.ย. 2564 อ่าน [4]

...

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

เอกสารประกวดราคาจ้าง.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์