สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร

Office of Provincial Commercial Affairs, Samutsakhon Province

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร 5 พ.ค. 2565 อ่าน [2]

...
วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 16.00 น. นางสาวสุนันทา น้อยพิทักษ์ พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ขึ้น ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ และช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์