สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร

Office of Provincial Commercial Affairs, Samutsakhon Province

การเจรจาธุรกิจเกลือทะเลสาครสู่สากล ครั้งที่ 1 จังหวัดตรัง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร 10 พ.ค. 2565 อ่าน [3]

...
วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นางสาวสุนันทา น้อยพิทักษ์ พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร นำผู้ประกอบการสหกรณ์การนาเกลือจังหวัดสมุทรสาครและวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์กรุงเทพร่วมเจรจาธุรกิจ เกลือทะเลสาครสู่สากล ณ ริมนที รีสอร์ท จังหวัดตรัง 
ทั้งนี้ นางสาวสุภากิตต์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง นำภาคราชการ ได้แก่ พัฒนาการจังหวัดตรัง ผู้แทนประมงจังหวัดตรัง ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดตรัง ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง นำภาคเอกชน/ผู้ประกอบการได้แก่ ประธานเครือข่ายโอทอปจังหวัดตรัง ผู้แทนYECจังหวัดตรัง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหน้ำแข็งตรัง และ เต้าเจี้ยวแม่ปราณี เข้าร่วมเจรจาธุรกิจเกลือทะเลสาครสู่สากล ซึ่งได้รับความสนใจ โดยมียอดสั่งซื้อเกลือ จำนวน 34 ตัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 68,000 บาท

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์