สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร

Office of Provincial Commercial Affairs Samutsakhon

สำนักงานพาณิชย์จังหวักสมุทรสาครลงพื้นที่ตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาสินค้า ณ ตลาดสดลีลา

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร 15 ม.ค. 2561 อ่าน [5]

...

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์