สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร

Office of Provincial Commercial Affairs Samutsakhon

เปิดรับสมัครผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ GI เพื่อเข้าร่วมจัดนิทรรศการและจำหน่ายสินค้าในงานของกรมทรัพย์สินทางปัญญา

8 ก.พ. 2561 อ่าน [6]

...

            เปิดรับสมัครผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ GI เพื่อเข้าร่วมจัดนิทรรศการและจำหน่ายสินค้าในงานของกรมทรัพย์สินทางปัญญา หากท่านใดสนใจสมัครสามารถส่งใบสมัครได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์