สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร

Office of Provincial Commercial Affairs Samutsakhon

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 7 ก.พ. 2561 อ่าน [7]

...

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ :: เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค) 

(ส่วนกลาง) 
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ 1 อัตรา
รายละเอียด :: https://file.job.thai.com/prakad/opsmoc2018011/opsmoc2018011_1.pdf

(ส่วนภูมิภาค)
ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ 3 อัตรา
ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์(ด้านบัญชี) 11 อัตรา
ตำแหน่งเจ้าพนักง่รธุรการ 6 อัตรา
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการพาณิชย์ 1 อัตรา
รายละเอียด :: https://file.job.thai.com/prakad/opsmoc2018012/opsmoc2018012_2.pdf

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์