สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร

Office of Provincial Commercial Affairs Samutsakhon

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ)

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร 27 ธ.ค. 2562 อ่าน [74]

...

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

Image_00088.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์