สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร

Office of Provincial Commercial Affairs Samutsakhon

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ กอ.รมน.จว.สมุทรสาคร ออกตรวจร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัด 2 แห่ง จำหน่ายหน้ากากอนามัย

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร 11 มี.ค. 2563 อ่าน [130]

...
           เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร นำโดย นางศรีสุรางค์ หล้าส่องศรี ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) จังหวัดสมุทรสาคร นำโดย ร.อ.อดุลวิทย์ วุฒิชัยเศรษฐ์ ได้ร่วมลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัด ที่ได้รับการจัดสรรหน้ากากอนามัย เพื่อจำหน่ายให้กับประชาชน ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซ้ง ซุปเปอร์สโตร์ สาขาพระราม 2 ตำบลท่าจีน อำเมืองสมุทรสาคร และร้านพัชราซุปเปอร์มาร์เก็ต ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร โดยก่อนหน้านี้ (9 มีนาคม 2563) ได้จัดสรรไปยังร้านเมืองใหม่เภสัช ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร ไปแล้ว ซึ่งร้านธงฟ้าราคาประหยัดทั้งสามแห่ง ได้รับการจัดสรรหน้ากากอนามัย นำมาวางจำหน่ายแห่งละ 250 แพ็ค ๆ ละ 4 ชิ้น รวมจำนวน 1,000 ชิ้น โดยกำหนดขายให้ประชาชนคนละ 1 แพ็ค ในราคา 10 บาท โดยได้รับความร่วมมือจากร้านค้าเป็นอย่างดี และประชาชนให้ความสนใจมาซื้อหน้ากากอนามัยเป็นจำนวนมาก จนสินค้าหมดภายในเวลาอันรวดเร็ว
          ทั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร ได้ประชาสัมพันธ์ไปยังร้านค้าต่าง ๆ ในการจำหน่ายหน้ากากอนามัยให้ปิดป้ายแสดงราคา ไม่กักตุนสินค้า และไม่จำหน่ายในราคาสูงเกินสมควร ซึ่งตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 หากขายเกินราคาควบคุม มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท ขายแพงเกินสมควรจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท และหากเป็นผู้นำเข้าหรือตัวแทนจำหน่าย ต้องแจ้งปริมาณการถือครองสินค้าต่อกรมการค้าภายใน หากฝ่าฝืนจะมีความผิด มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 10,000 บาท และไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับ 10,000 บาท หากพบเห็นผู้กระทำผิดแจ้งได้ที่สายด่วน 1569

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์